Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

De SDG’s zijn een universele oproep tot actie om wereldwijd te streven naar een meer duurzame, rechtvaardige en welvarende wereld. Ze richten zich op verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling, waaronder sociale, economische en milieuaspecten. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

De SDG’s gaan door waar de millenniumdoelen ophouden. Ze gaan niet alleen over ontwikkeling, maar over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Elke organisatie kan bijdragen door een langetermijnstrategie te hanteren en impact te maken. Wij gebruiken de SDG’s om te bepalen waar je staat om zo te bepalen waar je het effectiefste kunt beginnen met jullie duurzame transitie.

Samen maken we de wereld tot een betere plek!

Duurzaam ondernemen
Elke organisatie kan bijdragen aan een betere wereld

De SDG’s gaan door waar de millenniumdoelen ophouden. Ze gaan niet alleen over ontwikkeling, maar over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Elke organisatie kan bijdragen door een langetermijnstrategie te hanteren en impact te maken.

Bedrijfsactiviteiten
Het analyseren van de bedrijfsdoelstellingen, -activiteiten en processen. ‌‌Kleine aanpassingen kunnen een grote impact hebben, kosten verlagen en invloed hebben op de veerkracht van de organisatie.

‌Innovatie & groei
‌Producten en/of diensten herzien en aanpassen waar nodig om een duurzame groei mogelijk te maken. Innovatie binnen organisaties creëert groei waardoor nieuwe mogelijkheden en kansen zich voordoen.

‌Maatschappelijk verantwoord ondernemen
‌Maatschappelijke problemen die van invloed zijn op de werkzamenheden van de organisatie zijn van uiterst belang als het gaat om relatiebeheer en de omgang met personeel. Waar diversiteit, gelijkheid en persoonlijke groei bovenaan de agenda staan.

De Sustainable Development Goals

Ook jouw bedrijf kan duurzaam ondernemen. Afval recyclen en energie te besparen op kantoor is mooi, maar met de implementatie van SDG’s in je bedrijfsvoering maak je écht impact. 
Wij hebben de SDG’s vertaald naar de werkvloer en gebruiken deze doelstellingen om de duurzame transitie leuk en effectief te maken voor jouw organisatie. Zo krijg je handvatten om de uitdagingen aan te pakken en klaar te zijn voor de toekomst. 

 

Duurzaam ondernemen binnen jouw organisatie
De voordelen & kansen

Duurzaam ondernemen, ook wel bekend als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent bewust zijn van onze verantwoordelijkheid, voor onze kostbare wereld en van verantwoord gebruik van mensen en middelen. Wat zijn de voordelen van het implementeren van SDG’s voor een organisatie? 


Loyalere klanten
Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat consumenten meer sympathie hebben voor bedrijven of merken die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Merken met een doel. Jouw stappen om te verduurzamen kunnen daarom een concrete bijdrage zijn aan het bouwen van een sterk merk met een groene reputatie.  

Aantrekkelijke werkgever
44% van de Millennials (de helft van onze beroepsbevolking) wil niet werken voor bedrijven die niet Maatschappelijk Verantwoord ondernemen.  

Betere prestaties
‌SDG weerspiegelen maatschappelijke verwachtingen. Handelen hiernaar geeft sterke relaties met stakeholders.

  Geweldige kans
Uit onderzoek onder meer dan 10.000 consumenten blijkt dat 91% bij vergelijkbare prijs en kwaliteit switcht naar een betekenisvolle ondernemer.

Image boost
66% van de jongeren baseert hun keuze voor een werkgever voor een groot deel op diens betekenisgeving.

Aantrekkelijke partner
voor samenwerkingen, grote bedrijven moeten een duurzaamheidsrapportage kunnen tonen van hun keten. Zij werken dus eerder samen met kleinere bedrijven die al bewust bezig zijn.

Voorbereid op toekomstige wet en regelgeving
Op het gebied van duurzaamheid ontstaat steeds meer wet- en regelgeving. Denk aan verplichte energie-labels, CSRD, eisen voor het krijgen van een financiering of belastingvoordeel. Door nu alvast aan de slag te gaan met verduurzaming en niet langer af te wachten kun je dit op je eigen tempo uitvoeren. Zo spreid je de investeringen die je moet doen uit over een langere tijd.

Levert een bijdrage aan een betere wereld.
Wat ons betreft de belangrijkste. Wie wil er nou niet een bijdrage leveren aan een betere wereld. 

Diensten
SDG assessment
SDG Quickscan
Duurzaamheidstraject
SDG Dashboard

Duurzaam ondernemen binnen jouw organisatie doe je zo!

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via ‌onderstaand formulier om samen naar de mogelijkheden te kijken.