Opvoedpoli

Arie Verhaar, manager van Opvoedpoli regio Den Helder en Hoorn, heeft EPAHS ingeschakeld voor het vraagstuk om de duurzaamheid van zijn onderdeel van de organisatie te behouden, ook na zijn pensioen.

Arie hecht veel waarde aan de cultuur die is opgebouwd binnen zijn regio en benadrukt het belang van teamversterking en samenwerking, zodat het team in de toekomst zonder met minder afhankelijkheid van een leidinggevende kan functioneren. Daarnaast ook dat Opvoedpoli haar bestaansrecht behoudt als onderdeel van een grotere organisatie.

Het implementeren van de A3-methode en jaarplanning heeft het team geholpen om meer eigenaarschap te tonen en positieve veranderingen teweeggebracht. Het verandertraject is nog in volle gang, maar Arie is tevreden met de voortgang en waardeert de samenwerking met EPAHS. Door de verschillende gesprekken met Arie en de teams intern zijn de verwachtingen van elkaar belicht, maar ook gekeken naar de verschillende persoonlijkheden in een team.

Arie heeft door de samenwerking meer inzicht gekregen in zijn leiderschapsstijl en hoe hij deze het beste kan inzetten om eigenaarschap binnen de teams te vergroten. Daarnaast benoemt Arie dat er een trots gevoel is aanwakkert en dat mensen meer voor hun werk zijn komen te staan dan dat ze deden.

Arie prijst EPAHS om het vermogen om complexe zaken begrijpelijk te maken, de betrokkenheid, de persoonlijke aanpak en het vermogen om mee te denken met individuele behoeften en organisatiedoelen. Daarnaast erkent Arie het vermogen van EPAHS om een brug te slaan tussen de werkvloer en abstracte concepten. Al met al is EPAHS volgens Arie een waardevolle partner bij veranderingsprocessen.

Opvoedpoli_arie_verhaar

Arie Verhaar