IHUB

Mustafa, klinisch psycholoog Opvoedpoli en hoofd zorg voor IHUB-regio NHN, heeft EPAHS betrokken bij het concretiseren van initiatief ‘Thuis voor Noordje’ voor IHUB, dat als doel heeft de geslotenheid van de JeugdzorgPlus+ af te bouwen. Hiervoor wordt een ambulant multidisciplinair team opgezet om cliënten zo dicht mogelijk bij huis te kunnen helpen. Dit is een vraagstuk vanuit IHUB, dat bestaat uit meerdere organisaties waaronder de Opvoedpoli.

IHUB_EPAHS_review_mustafa

Mustafa had de vraag bij EPAHS neergelegd om met het proces in goede banen te leiden, alsmede de verschillende organisaties bij elkaar te brengen om een gedeelde visie en commitment te creëren.

Mustafa blikt terug op een fijne samenwerking met EPAHS, met name vanwege het persoonlijk contact en het vermogen om een structuur neer te zetten. EPAHS heeft zich volgens Mustafa goed verdiept in de behoeften van individuele personen alsmede de verschillende organisaties en hun verhouding onderling.

Dankzij de samenwerking met EPAHS is er meer gezamenlijkheid in de visie ontstaan tussen verschillende organisaties, wat heeft geleid dat de verschillende aangesloten partijen besluiten kunnen nemen. Daarnaast is een passende werkwijze tot stand gekomen om het ontwikkelen van een ambulant regioteam in goede banen te leiden. Deze kan omarmt worden door de verschillende organisaties met verschillende mensen, culturen en manieren van werken en dus zorgen voor synergie.

Mustafa waardeert EPAHS met een 8,5 en benadrukt het persoonlijk contact dat EPAHS hanteert. Maar daarnaast ook hun interesse en het verdiepen in de mens en organisatie waarmee zij te maken hebben. Dit gebeurt vanuit een visie en werkwijze waarin EPAHS gelooft. 

IHUB_EPAHS_review_mustafa

Mustafa Uriakhel