MIOO aanpak

MIOO houdt de integraliteit van Mens, Informatiemanagement, Organisatie en Ontwikkeling in.

De balans tussen deze vier onderdelen moet goed zijn om te zorgen voor een evenwichtig, effectief, efficiënt maar bovenal winstgevende organisatie. En wij kunnen jou daarbij helpen.

Wat is onze aanpak?

Wij geloven niet in quick wins en half werk. Met alleen een software-oplossing of alléén gelukkig personeel heb je nog geen optimaal presterende organisatie.

Met behulp van onze MIOO aanpak brengen wij de volgende gebieden in balans:

Mens

Persoonlijke als professionele ontwikkeling.

IT

Informatievoorziening ter ondersteuning & facilitair.

Organisatie

De balans van processen, structuur & cultuur.

Ontwikkeling

Degelijke opleidingen en cursussen.

MIOO

EPAHS heeft een unieke formule ontwikkeld, waarmee wij in staat zijn niet één onderdeel maar het totale plaatje te analyseren. Dit doen wij altijd vanuit de volgende aandachtsgebieden: Mens (M), Informatiemanagement (I), Organisatie (O) en Ontwikkeling (O), want alleen de balans tussen deze pijlers zorgt voor meer winstgevendheid voor jouw organisatie.

Mens

Het zijn de mensen binnen organisaties die het mogelijk maken, zij zijn de spil van het bedrijf. ‌Wij houden ons in essentie bezig met de soft skills, van mens en organisatie, dat wat je niet kunt aanraken, de innerlijke ervaring van wat je voelt en wat dit met je doet. Zowel persoonlijk als professionele ontwikkeling is nodig zodat jouw medewerkers het beste uit zichzelf halen! ‌Want als een Mens gelukkig is binnen jouw organisatie draagt dat bij aan het succes van jouw bedrijf.

Informatiemanagement

Vandaag de dag nemen we van minuut tot minuut informatie tot ons. Steeds vaker hebben we informatie nodig om te kunnen werken of omdat we gewoon zaken met elkaar willen delen. ‌Naast dat de informatievoorziening natuurlijk een goede ondersteuning dient te zijn en optimaal dient aan te sluiten op de organisatie, bedrijfs- en werkprocessen, vinden wij ook dat de mensen in de organisatie zich optimaal gefaciliteerd moeten kunnen voelen door ICT.

Organisatie

Het bedrijf, de organisatie, de instelling: het zijn in feite abstracte begrippen. Concreet gezegd bestaat een organisatie uit mensen en middelen. De inzet van deze mensen en middelen moet in balans zijn. Denk hierbij aan o.a. de processen, structuur en cultuur. Wij hebben ervaren dat communicatie vaak een groot onderdeel van het probleem is, maar het is wel dé voorwaarde om te bestaan én om verder vooruit te komen.

Ontwikkeling

Kennis. Theoretische bagage. Know-how. Degelijke opleidingen en cursussen; de zogenaamde hard skills. Ze bieden een stevig fundament. Tenminste, als mensen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen vanuit hun kracht. Steeds vaker willen organisaties zich richten op het benutten van iemands talenten, maar dit gebeurt nog niet altijd optimaal. Dit is wel nodig om klaar te zijn voor de toekomst.

De kracht van
integraliteit

De integrale aanpak, een begrip wat steeds meer onder woorden wordt gebracht in onze maatschappij. Samenwerking, verbinding, integraliteit zijn allemaal woorden die de kracht vertegenwoordigen van het bundelen van kennis om er samen beter van te worden.

EPAHS heeft een unieke formule ontwikkeld, waarmee wij in staat zijn het totale plaatje te analyseren. Dit doen wij door een balans te creëren tussen Mens (M), Informatiemanagement (I), Organisatie (O) en Ontwikkeling (O).