Young professionals & sociaal contact

Thuiswerken is de norm, veel bedrijven en organisaties volgen de overheidsmaatregelen om het personeel zoveel mogelijk thuis te laten werken. Voor de thuiswerkers betekent dit in algemene zin dat het dagelijkse contact met collega’s en leidinggevenden op een andere manier verloopt. Veelal telefonisch of per mail en vergaderen via een videoverbinding. In de ideale situatie heeft de thuiswerker een studeerkamer of tenminste een ruimte waarin hij ongestoord kan werken. Maar niet iedereen heeft de luxe van extra ruimte; sommigen werken noodgedwongen vanuit de garage, het tuinhuis of de zolderkamer.
En, nog los van de ruimtelijke perikelen, beschikt men niet altijd over dezelfde kantoorfaciliteiten als die op het werk, zoals goed meubilair en alle ICT-voorzieningen. Uitgaande van de ideale situatie waarin wordt beschikt over ruimte en faciliteiten, bestaat er nog een ander vraagstuk: In hoeverre kan de jonge professional zich ontplooien; kan hij zijn competenties verder ontwikkelen zonder dagelijks contact op de werkvloer?

‌‌Hoe ervaren young professionals sociaal contact en hoe gaan zij hier mee om? Wij vroegen het Elmar (30)

Sociaal contact onder Young professionals

Werken vanuit huis wordt niet aangeboden als bachelor en komt niet met een uitgebreide handleiding. Wellicht dat dat niet per sé nodig is. Toch zijn er veel veranderingen die direct impact hebben op de organisatie en dus de medewerkers. Het is belangrijk om stil te staan bij niet alleen de grote maar de kleine veranderingen. Waar een deel van de mensen er geen moeite mee hebben om ‘solitair’ te leven en goed op zichzelf hun werkzaamheden en taken te kunnen uitvoeren, heeft het merendeel behoefte aan dagelijks overleg. Hierin komen momenten aan bod als reflectie, sparren over vraagstukken met je collega’s en directe feedback en aandacht van je leidinggevende. Maar ook is er behoefte aan de grappen of lachmomenten die je door een stugge dag heen slepen, de knop die wordt omgezet als de lunch voorbij is en de reistijd die voor velen dient als reflectiemoment of om even tot bezinning te komen.

Young professional Elmar (30)

Sociaal contact & thuiswerken

Als thuiswerken de norm is, en het perspectief is dat dit nog geruime tijd zal duren, dan staat de motivatie van medewerkers onder druk. Nog los van de economische gevolgen van de coronacrisis, want ook de zekerheid van een baan kan immers onder druk komen te staan. De ene mens zal daar anders mee omgaan dan de ander. Onderzoek van de University of Nebraska wijst uit dat het soort werk en de verschillende persoonlijkheden bepalend zijn voor de prestaties van individuen in deze tijd. De extrovert zal er moeite mee hebben, terwijl de introvert nog een tijdje door kan gaan op deze manier. De best presterende medewerkers doen het wellicht minder goed in deze periode, terwijl anderen juist zullen floreren. ‌

Dit brengt een nieuwe vraag boven tafel. Wellicht dat een nieuwe kwaliteit steeds belangrijker wordt voor op ons cv: zelfstandig (thuis) kunnen werken? En hoe zit het met de huidige medewerkers, zijn sommigen beter of juist minder goed gaan presteren nu ze thuis zitten? Moet de organisatie hier rekening mee houden bij het aannemen van nieuw personeel? 

Als organisatie is dit het moment om bewuster te worden van de impact dat thuiswerken heeft op de medewerkers, zowel goedschiks als kwaadschiks. En rekening te houden met alle bovengenoemde facetten die wegvallen of juist onderdeel van het werk worden. Met name de sociale aspecten spelen hierbij een belangrijke rol: ‌

 In hoeverre is de medewerker mentaal & fysiek fit?
 Hoe gaat het eigenlijk echt met de medewerker?
 In hoeverre is de medewerker betrokken en gemotiveerd?
 In hoeverre heeft de medewerker het gevoel dat hij/zij toegevoegde waarde heeft; dat zijn bijdrage ertoe doet?
 Hoe stem je als leidinggevende af met de medewerker over zijn/haar behoeften (aan ondersteuning).
 Hoe is het sociale contact met de medewerkers geregeld?
 Hoe stemmen medewerkers zich af met collega’s?
 Is het belang van elkaar in persoon spreken onderkend en welke afspraken en regelingen/faciliteiten zijn daarvoor georganiseerd?

Hoe kunnen wij dit voor jouw organisatie aanpakken? 
Hoe ervaren young professionals sociaal contact op afstand en hoe gaan zij hier mee om?

Hoe lang zou je het nog vol kunnen houden? 

Als we volgend jaar nog in deze hele situatie zitten dan denk ik dat ik moeilijke momenten zal krijgen. Door een lange periode thuis te werken merk ik op dat ik mijn focus kwijt raak. Op kantoor blijf je in de werkflow. Er is geen vaste deadline met betrekking tot Corona waardoor ik het gevoel heb dat ik maar een beetje door sukkel. Thuis merk ik op dat mijn motivatie om door te werken soms verzwakt.

Hoe gaat het met je?
Ik voel me fysiek sterk, ook mentaal. Maar sinds de laatste persconferentie heb ik wel een beetje gemerkt dat ik gedemotiveerd raak. Het einde is nog niet in zicht. Ik doe mijn best om mensen te ontmoeten en zo veel mogelijk thuis te werken. Ik werk minimaal één dag per week op kantoor en maximaal twee dagen per week. Zo probeer ik het thuiswerken op kantoor te combineren. 

Heb je thuis de ruimte om te kunnen werken?
Ja zeker! Ik heb zelf een ruimte gecreëerd in de loop der maanden. Ik begon op een klein scherm achter een klein bureautje. Vanuit mijn werkgever heb ik toestemming gekregen om kantoor artikelen aan te schaffen; zoals een Ergo-bureaustoel. Dit was wel wat laat, naar mijn mening. Ook vind ik het lastig om werk en privé te scheiden. Aan de andere kant heeft thuiswerken ook zijn voordelen. Er is gemakkelijk afleiding te vinden en om tussendoor andere taken te doen of even pauze te nemen voor het maken van de lunch of de was doen. 

Wat kan je absoluut niet als je thuis werkt maar wel op kantoor werkt?

Op kantoor kan je makkelijker overleggen en samen sneller tot nieuwe inzichten komen. Je voelt het team beter aan, je weet sneller of je in de goede richting bezig bent en hoe collega’s reageren op nieuwe ideeën. Werken op afstand met collega’s en in een digitale omgeving als teams een vergadering houden brengt minder emotie. Op kantoor raak je eerder gemotiveerd en op afstand is het gemakkelijker om niet mee te doen of om op de achtergrond te blijven. Zowel bewust als onbewust. 

Heb je nog even vaak contact met je leidinggevende als voorheen? 
Ik denk zelfs vaker en dat is ook een interessante ontwikkeling! Voor dat de Corona uitbrak was ik vijf dagen op kantoor. Ik sprak mijn leidinggevende één keer in de week plus in de meeting van onze I2U groep. Door het thuiswerken hebben we dagelijks een contactmomentje. Sowieso één keer in de week fysiek, van een half uur tot een uur samen. We houden elkaar meer op de hoogte en overleggen meer samen. 

Hoe ervaar je 1 op 1 contact met je leidinggevende?
Ons contact is hetzelfde gebleven en merendeels in team verband. Nou ja, eigenlijk niet nu ik er zo over nadenk. In het begin was het meer in teamverband en nu hebben we meer persoonlijk contact, als in 1 op 1.  

Hoe behoud je je relatie met je collega’s?

Eigenlijk behoud ik die niet echt, we hebben ook geen vrijmibo borrel. Op kantoor heb je meer momenten even praatje prut met collega’s. Je vraagt en vertelt elkaar wat je in het weekend hebt gedaan en discussieert over voetbal. Wij werken met teams en het digitale contact is meer gericht op werk dan small talk. Dit hangt natuurlijk ook van de persoon af. Ikzelf ben niet iemand die snel een collega belt. Misschien is dit mijn zwakte, want voor mij persoonlijk moet er een aanleiding tot bellen zijn. Ook heb ik minder te vertellen omdat ik niet veel meemaak en daardoor niet veel heb om te vertellen. Mijn collega’s zijn allemaal 20 jaar ouder dan ik waardoor er ook andere interesses zijn, maar dat is meer algemeen bekeken. Dit speelde natuurlijk ook al voordat Corona in beeld kwam. Toch was dit op de werkvloer anders omdat je daar ook eerder nieuwe collega’s tegen kwam. De introductie van nieuwe collega’s gaat nu per e-mail, wat het lastiger qua kennismaking maakt om dat je niet direct een beeld hebt en persoonlijk contact.

Heb je problemen met de applicaties en software?
Gelukkig nu niet meer, maar aan het begin waren er wel wat problemen met de software die ik gebruik. Zowel de chiplezer als de computer was stuk waardoor ik een nieuwe laptop moest aanschaffen. Op dit moment werkt alles! Ik had mazzel dat ik voor Covid-19 al thuiswerkte, en hierdoor al wat gewend was. Ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen een grote verandering was en het voelt alsof je in het diepe wordt gegooid. 

Wat zou je willen zien als je directeur was van je organisatie (in corona)?
Binnen onze organisatie werken alle afdelingen nauw samen. Door Corona merk je dat er eilandjes worden gecreëerd. Ik zou meer interactie tussen mensen en afdelingen inregelen waardoor mensen meer betrokken raken met de organisatie. Natuurlijk proberen zij dat wel maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Toch mis ik nog bepaalde initiatieven en mag het meer gestimuleerd worden. Deze ideeën willen we graag binnen de organisatie samen gaan opzetten, zoals een digitale borrel!
Dé beste aanpak & advies
Uit onze ervaringen hebben wij de beste tips en adviezen op een rij gezet die direct ingezet kunnen worden binnen jouw organisatie. Want wij zouden EPAHS niet zijn als wij geen tips hebben die direct succes bieden!
Tips voor jou organisatie
Wij helpen graag! 
EPAHS is een team van ervaren specialisten. Wij staan jou graag te woord en bekijken samen de mogelijkheden voor jouw organisatie. Weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Vraag direct vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan met één van onze experts. 
LATEN WE EEN AFSPRAAK PLANNEN

Contact

Locatie Den Helder
‌Willemsoord 29a
‌1781 AS Den Helder

Locatie Nijmegen
‌Stationsplein 26
‌6512 AB Nijmegen

T: 088 - 50 17 100
E: info@epahs.nl

Social Media

Juridisch

Meet the team

EPAHS is er om jouw organisatie te laten groeien. ‌Wij zijn hét organisatie adviesbureau die alle gebieden in balans brengt. 

Nieuwsbrief
‌‌Vacature