Mo Alkassab
Organisatie psycholoog

De rol van sociale innovatie

De organisatie van de toekomst is al veel dichterbij dan we denken. Als we het hebben over een organisatie die toekomstbestendig is gaat dit vrijwel altijd gepaard met innovatie. Het gaat hier niet alleen om technische innovatie maar vooral ook om sociale innovatie. Continu blijven verbeteren, inspelen op de veranderende omgeving en het bedenken van nieuwe ideeën en oplossingen voor problemen die nog moeten komen.
De toekomstbestendige organisatie is de organisatie die continu blijft leren en groeien. Dit houdt in dat er organisatie breed wordt gekeken naar de mensen, de middelen, de methodes. Door met een integrale benadering te reflecteren en evalueren op elk kwartaal is het mogelijk om de groei van de organisatie goed in kaart te brengen. Het bijhouden van groei is niet alleen een succes voor de resultaten die geboekt worden, maar dient ook als motivatie om te blijven verbeteren.

‌Innovatie op het gebied van ICT is niet altijd even effectief als innovatie op sociaal niveau blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Innovatie op technisch niveau leidt tot versoepeling van werkzaamheden, heeft een analytische en ondersteunende rol en zorgt voor efficiënt en veilig werk. Mits alles goed is ingeregeld. De groei die op sociaal niveau te behalen valt heeft direct invloed op de productiviteit van de organisatie en daarmee op korte en lange bedrijfsprestaties. Sociaal innovatieve organisaties hebben een hogere omzet, meer tevreden medewerkers en meer winst dan bedrijven die op sociaal niveau achterblijven. 

‌Sociale innovatie kan worden gezien als volgt. 
‌▲Slimmer (samen)werken: De medewerkers doen datgene waar ze goed in zijn, zodat hun talent wordt gestimuleerd. Dit geeft hen bovendien een verantwoordelijkheidsgevoel.

‌▲ Flexibel organiseren: Binnen de organisatie is veel kennis en kunde aanwezig. Hier wordt gebruik van gemaakt door (horizontale) teams te creëren van mensen met verschillende expertises.

‌▲Dynamisch managen: Er komt meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers te liggen. Soms wordt er zelfs gesproken over ‘zelfsturende teams’. De manager ontwikkelt een meer coachende rol. 

‌▲ Co-creatie: Er wordt meer samengewerkt met externe partijen. Hierbij valt te denken aan consumenten, bedrijven, overheden en/of kennisinstellingen.

‌Het succes van sociale innovatie voor productiviteitsverhoging is in zeer belangrijke mate afhankelijk van de inzet van talenten van medewerkers. Medewerkers moeten niet uitgeput, maar opgeladen worden door hun werk. De arbeidsverhouding moet er op gericht zijn dat medewerkers hun talenten willen én kunnen inzetten. Hierbij zijn twee begrippen van groot belang. Kennisdeling en kennisontwikkeling. Kennisdeling houdt niet alleen in dat er kennis wordt gedeeld aan medewerkers, maar dat medewerkers hun ervaringen kunnen genereren als input naar de top van de organisatie. Kennisontwikkeling is van uitermate belang om de werknemers te voorzien van de juiste competenties en vaardigheden die nodig zijn voor de onzekere toekomst.

‌Vertrouwen binnen organisaties heeft de grootste procentuele positieve invloed op het bedrijfsresultaat. Vertrouwen stimuleert de betrokkenheid van en kennisdeling tussen medewerkers en om met behulp van elkaar tot goede oplossingen te komen. Een open en eerlijk communicatieklimaat en interne communicatie verhoogt vertrouwen en de betrokkenheid van medewerkers waardoor veranderingen beter geabsorbeerd worden en omgezet wordt in gedrag.

‌Naast de technische innovaties die van belang zijn om de organisatie klaar te stomen voor de toekomst, is de sociale innovatie van het bedrijf minstens net zo belangrijk. Toch blijft deze vorm van innovatie onderbelicht of wordt hier niet actief en bewust aan gewerkt.
  Breng jouw organisatie in SHAPE!
‌EPAHS helpt jouw organisatie graag. Met de MIOO-methode brengen wij direct de kansen voor jouw organisatie in kaart zodat jouw organisatie toekomstbestendig en flexibel wordt. Lees meer over de MIOO-methode en onze aanpak die jouw organisatie in SHAPE brengt.

‌‌‌Organisaties "in shape" brengen, dat is wat wij doen. Het beste uit de mensen & de processen halen.

Klik hier voor meer informatie

Kom in contact met onze Organisatie Psycholoog Mo Alkassab:
  mo@epahs.nl
   088 501 7100
   LinkedIn‌Contact

Locatie Den Helder
‌Willemsoord 29a
‌1781 AS Den Helder

Locatie Nijmegen
‌Stationsplein 26
‌6512 AB Nijmegen

T: 088 - 50 17 100
E: info@epahs.nl

Social Media

Juridisch

Meet the team

EPAHS is er om jouw organisatie te laten groeien. ‌Wij zijn hét organisatie adviesbureau die alle gebieden in balans brengt. 

Nieuwsbrief
‌‌Vacature