Lara
Lorem ipsum dolo
‌r sit amet

Als leidinggevende zeg je dit NIET

Wist je dat de motivatie van werknemers voor een groot gedeelte afhangt van de relatie met jou als leidinggevende? Werknemers hechten waarde aan jouw mening, complimenten en feedback, meer dan je denkt! Daarbij is waardering, vertrouwen én communicatie van groot belang. Jouw woorden en houding hebben meer impact dan je wellicht in eerste instantie denkt. Wat kun je wel en zeker niét zeggen als leidinggevende?
Communicatie die je beter als leidinggevende beter kunt vermijden
Een groot gedeelte van jouw leiderschap maakt deel uit van het werkgeluk van de werknemers. Een schouderklopje, compliment of alleen een glimlach op z’n tijd beïnvloed het gedrag en vergroot de werkmotivatie. Communicatie is hierbij van groot belang. Hoe beïnvloed communicatie een positieve uitkomst en wat kun je beter niét zeggen? Hieronder vind je een aantal veelvoorkomende opmerkingen op de werkvloer.

‌“Nu even niet, daar hebben we geen tijd voor”
Het creëren van ruimte voor ideeën is van essentieel belang voor zowel de persoonlijke als professionele ontwikkeling van de werknemer. Voor het tonen van initiatief, het nemen van risico’s en het doen van voorstellen is wederzijds vertrouwen belangrijk. Door open te staan voor nieuwe ideeën, de input van de werknemers en daar ook daadwerkelijk tijd voor te nemen én naar te luisteren stimuleer je groei. Zowel op persoonlijk vlak als organisatorisch vlak.

“Ik ben de manager en ik bepaal!”
Als leidinggevende ben je natuurlijk eindverantwoordelijk voor het werk en de resultaten van jouw werknemers. Wanneer je op deze toon communiceert veeg je de ideeën van de werknemer direct van tafel, geef je een negatief signaal af en zet je jezelf boven de werknemer. Het vervolg hiervan is dat de werknemer hier geen fijn gevoel aan overhoudt en in het vervolg minder snel met nieuwe ideeën komt. Daarnaast creëer je hiermee een gesloten werkomgeving waardoor medewerkers minder snel geneigd zijn problemen aan te kaarten die er mogelijk wel zijn.

“Ik doe het zelf wel”
Super fijn als je als manager de taken kan oppakken en uitvoeren wanneer een werknemer hier niet toe in staat is. Dit betekent niet dat jij uit ongeduld taken moet uitvoeren in de hoop dat ze dan eerder af zijn of omdat het een beter resultaat levert . Dit geeft een averechts effect. Waarom? Omdat dit bij de werknemer onbewust een ‘luie’ attitude kan creëren en hiermee het stukje eigenaarschap verloren gaat.

“Is te ingewikkeld, leg ik je nog wel eens uit”
Door deze opmerking sluit je werknemers uit en creëer je (on)bewust afstand. Als leidinggevende is het van belang dat je op de hoogte bent van alles wat er speelt binnen de organisatie. Niet elke medewerker hoeft hiervan op de hoogte te zijn. Je hoeft niet alle details toe te lichten, licht het verhaal in grote lijnen toe, betrek ze bij de organisatie en vraag om hun visie en mening indien deze relevant is. Zo zijn zij goed geïnformeerd binnen de organisatie en werk je indirect aan wederzijds vertrouwen!

Bovenstaande uitspraken zijn een greep van de vele opmerkingen die je onbewust kan maken en van grote invloed zijn op de uitkomst en resultaten van de organisatie. Denk de volgende keer bewust na over hoe je communiceert en wat voor effect dit heeft op je collega’s!  
 Breng jouw organisatie in SHAPE
‌EPAHS helpt jouw organisatie graag. Met de MIOO-methode brengen wij direct de kansen voor jouw organisatie in kaart zodat jouw organisatie toekomstbestendig en flexibel wordt. Lees meer over de MIOO-methode en onze aanpak die jouw organisatie in SHAPE brengt.

‌ Klik hier voor meer informatie

 Kom in contact met onze Communicatiemanager Naomi de Boer:
 naomi@epahs.nl
‌ ‌ 088 501 7100
‌  LinkedIn

Contact

Locatie Den Helder
‌Willemsoord 29a
‌1781 AS Den Helder

Locatie Nijmegen
‌Stationsplein 26
‌6512 AB Nijmegen

T: 088 - 50 17 100
E: info@epahs.nl

Social Media

Juridisch

Meet the team

EPAHS is er om jouw organisatie te laten groeien. ‌Wij zijn hét organisatie adviesbureau die alle gebieden in balans brengt. 

Nieuwsbrief
‌‌Vacature