“Schuldig? Of toch niet….”

Verpleegkundige Petra geeft per ongeluk de verkeerde medicijnen aan de aan Alzheimer lijdende patiënt de heer Jansen. Hierdoor krijgt hij last van hartritmestoornissen. 
Moeten we nu direct met de beschuldigende vinger naar Petra gaan wijzen? Of is er meer aan de hand in deze organisatie? Lees hier verder!
De zorgsector staat al jaren onder druk! Dit leidt tot stress bij de medewerkers in de zorg, waardoor het risico op fouten toeneemt en de kwaliteit van het werk afneemt. 

Verpleegkundige Petra geeft per ongeluk de verkeerde medicijnen aan de aan Alzheimer lijdende patiënt de heer Jansen. Hierdoor krijgt hij last van hartritmestoornissen. De huisarts en de collega’s van Petra begrijpen niet hoe dit komt. Totdat de hoofdverpleegkundige de medicijnvoorraad checkt en vaststelt dat er van de bètablokkers één pilletje te weinig is en van de antihistaminica (tegen zijn hooikoortsallergie) een pilletje te veel… De “schuldige” werd snel aangewezen!
 
 

Soortgelijke situaties als deze komen voor!

De vraag zou alleen niet moeten zijn wie de “schuldige” is, maar hoe we dit soort fouten kunnen voorkomen
Wanneer we deze casus vanuit het MIOO perspectief bekijken, kunnen we de volgende conclusies trekken:
MENS:
de werkdruk is mogelijk te hoog. Door dit soort fouten ontstaat een “vinger-wijs”-cultuur, een onveilige werkomgeving. Kunnen zaken efficiënter, waardoor de werkdruk afneemt en er minder fouten gemaakt worden? Hierdoor zullen de medewerkers zich lekkerder in hun vel voelen. Zij durven meer verantwoordelijkheid te nemen en krijgen meer intrinsieke motivatie.
INFORMATIEMANAGEMENT:
de informatievoorziening is niet effectief genoeg. Kennelijk was onduidelijk welke medicijnen de cliënt diende te krijgen. Kan dit verduidelijkt worden?
ORGANISATIE: 
er was geen proces ingericht voor een vier-ogen controle bij medicijnuitgifte. Alleen achteraf bij de controle van de medicijnvoorraden werd vastgesteld dat iets niet goed is gegaan. Kan het proces aangepast worden, zodat er een vier ogen controle plaatsvindt?
OPLEIDING:
Iedere verpleegkundige die medicijnen mag uitgeven, moet regelmatig bijgeschoold worden en in staat zijn de verschillende medicijnen snel te herkennen. Over welke competenties dient een verpleegkundige te beschikken? Welke opleiding dient een verpleegkundige minimaal te volgen? Welke kennis dient een verpleegkundige actueel te houden?

Er verandert veel in de zorg.

Overheidsmaatregelen hebben ertoe geleid dat de tijd die nog écht aan de zorg besteed kan worden, drastisch is afgenomen. Processen die niets met de zorg op zich te maken hebben, krijgen de overhand en leggen daardoor steeds meer druk op de zorgorganisaties en de mensen die daarin werken.

EPAHS kan helpen om weer nieuwe energie in de organisatie te brengen, vanuit de 4 pijlers van MIOO (Mens, Informatiemanagement, Organisatie en Opleiding). Wij hebben alle expertise in huis om vanuit een integrale aanpak uw organisatie helemaal “in SHAPE” te brengen!


Hoe doen wij dit dan? 
In bovenstaande casus zouden wij gaan werken aan een veilige werkomgeving met een open aanspreekcultuur. De mens staat in onze aanpak centraal. Om die werkomgeving niet alleen veilig, maar ook prettig en efficiënt te maken, kijken we ook naar de bedrijfsprocessen, informatievoorziening en de (zowel individuele als organisatie) behoefte aan opleiding.

Wat levert dit u op? 
Omdat wij ons richten op het verminderen van werkdruk en het vergroten van werkgeluk, zal het ziekteverzuim afnemen. Er ontstaan optimaal presterende teams, die handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaam en flexibel zijn. Medewerkers zullen zich met passie voor het vak weer volledig kunnen richten op de behoefte van de cliënt!

Uiteraard brengt dit een kostenbesparing met zich mee. Dit is een logisch gevolg van meer doen in minder tijd en onder minder druk, oftewel een efficiëntere, meer “lean” organisatie.

Een mensgerichte organisatie met intrinsiek gemotiveerde medewerkers die werken vanuit hun passie, bureaucratie zoveel mogelijk uitbant en de klant centraal stelt, krijgt de aandacht! En positieve aandacht betekent meer cliënten! Kortom: een succesvolle organisatie!

EPAHS brengt met een frisse, echte en positieve houding nieuwe energie in uw organisatie! Wilt u de eerste stap in deze richting zetten? Vraag dan vrijblijvend de gratis MIOO analyse aan!
Naar de Homepagina
Bezoek & post:  Willemsoord 29a  |  1781 AS Den Helder
Op afspraak:  Koelmalaan 350  |  Unit 0.07  |  1812 PS Alkmaar
‌E: info@epahs.nl  |  T: 088-5017100