“Paniek in de tent!!!”

Paniek in de tent! Morgen moet een constructie opgeleverd worden aan een belangrijke klant, maar bij de eindinspectie blijkt het product niet te voldoen aan de kwaliteitsstandaarden. Er zijn allerlei oorzaken waardoor dit kon gebeuren. 
Uiteindelijk slaagt men er toch in om het product tijdig en volgens de juiste kwaliteitsstandaarden op te leveren, maar ten koste van wat….? Lees hier verder!

Wat is hier nu aan de hand?

Het is één dag voor de oplevering van de constructie. Morgen gaat hij op transport naar de opdrachtgever. Vandaag worden de laatste inspecties gedaan om er zeker van te zijn dat de constructie voldoet aan de kwaliteitseisen. Jan is belast met de inspecties.

Op het eerste gezicht ziet het er allemaal best goed uit. Maar als Jan de kwaliteit van de lassen inspecteert, moet hij vaststellen dat dit niet voldoet aan de kwaliteitseisen die horen bij het certificaat! Zo kan de constructie niet worden afgeleverd!

Wat is hier nu aan de hand?

Jan gaat verhaal halen bij Karel. Karel hield toezicht op het productieproces. Karel erkent dat het productieproces niet helemaal soepel is verlopen. Hij had problemen met de aanlevering van de juiste gereedschappen. Een oude lasmachine was defect en Jarno, de lasser, was nog niet voldoende opgeleid om met de nieuwe machine te mogen en kunnen werken. 
Hij had het één keer eerder geprobeerd en toen moest de BHV’er erbij aan te pas komen… Maar nood breekt wet, heeft Karel gedacht, en hij liet Jarno de klus klaren. Jarno was nog niet helemaal bekend met de kwaliteitsrichtlijnen, dus die moest hij uit het systeem halen. Later bleek hij de verkeerde richtlijnen te hebben gebruikt. Niet bewust natuurlijk, maar door een ongelukkig foutje. Hij heeft het verkeerde (verouderde) systeem geraadpleegd… Vorige week is juist een nieuw systeem in gebruik genomen, waarin alle nieuwe richtlijnen zijn opgenomen…

Het paniekmonster begint zowel bij Jan als Karel nu parten te spelen. Hoe krijgen zij nog op tijd de constructie gereed? Als ze al het werk laten vallen en de lassen opnieuw maken, moet het lukken, denken zij. Jarno wordt er direct bij geroepen en mag het probleem op gaan lossen. “Desnoods werk je door tot morgenochtend vroeg! Als het maar af komt!”, brult Karel hem na.

‌‌De volgende ochtend was de klus inderdaad geklaard. Jarno heeft de druk echter wel gevoeld… Hij heeft zich later ziek gemeld…
Wanneer we de casus vanuit het MIOO perspectief belichten, concluderen wij het volgende.
MENS:
Jan is de eindcontroleur en voert de eindinspectie uit, alvorens het product wordt opgeleverd. Jan constateert dat het product niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Hij spreekt de toezichthouder, Karel, hier op aan. Karel voelt zich aangesproken en moet erkennen dat het productieproces niet helemaal soepel was verlopen. Hij heeft dit echter tijdens het productieproces nooit gemeld. Toen had wellicht de planning nog aangepast kunnen worden en had men het product "first-time-right” kunnen fabriceren.
Karel reageert zijn frustratie af op Jarno, de lasser. Jarno heeft zich echter voor de volle 100% ingezet, alleen hij werd niet voldoende gefaciliteerd door de organisatie / zijn leidinggevende.
INFORMATIEMANAGEMENT:
Er zijn 2 systemen in omloop waarin kwaliteitsrichtlijnen worden bijgehouden. Het oude systeem, dat niet meer geraadpleegd had mogen worden, was nog steeds voor Jarno beschikbaar. De “macht der gewoonte” maakte dat Jarno het oude systeem heeft geraadpleegd, terwijl de meest recente richtlijnen in het nieuwe systeem stonden.
ORGANISATIE: 
Het is onvoldoende duidelijk hoe de processen met betrekking tot kwaliteitscontrole zijn ingericht. Karel “doet maar wat”.
De logistieke processen sluiten onvoldoende aan op de productie. Gereedschappen waren niet beschikbaar op het moment dat het nodig was.
Men is zich onvoldoende bewust van de veiligheidsrisico’s die er in het productieproces spelen. Dit blijkt uit het feit dat zij een medewerker ongetraind en onvoldoende opgeleid met een nieuwe machine laten werken.
OPLEIDING:
Karel weet niet wat hij moet doen in zijn toezichthoudende rol. Hij heeft te weinig verstand van kwaliteitsmanagement.
Jarno werkt met machines waarvoor hij niet getraind of opgeleid is, met het gevolg dat er al eens een BHV’er aan te pas moest komen.
Jarno was niet getraind of opgeleid om het nieuwe systeem met kwaliteitsrichtlijnen te kunnen gebruiken. Immers, als hij dit wel was, was hij zich ook bewust van het feit dat hij het nieuwe systeem diende te gebruiken.

Wat is hier nu aan de hand?

EPAHS is anders dan andere organisatieadviesbureaus. EPAHS is gericht op het “in SHAPE” brengen van organisaties. EPAHS helpt organisaties toekomstbestendig te worden! Hiervoor hebben wij vele expertises in huis, die zich richten op de pilaren van MIOO (Mens, Informatiemanagement, Organisatie en Opleiding) en de integraliteit van deze pilaren! Wij geloven namelijk dat deze pilaren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn! 
Wil je weten wat Epahs voor jou kan betekenen?
Meet EPAHS
EPAHS is een team van ervaren specialisten. Wij hebben een unieke formule ontwikkeld die jouw organisatie/bedrijf succesvoller, duurzamer, winstgevender en toekomstbestendiger maakt.
Laat je adviseren

Contact

Locatie Den Helder
‌Willemsoord 29a
‌1781 AS Den Helder

Locatie Nijmegen
‌Stationsplein 26
‌6512 AB Nijmegen

T: 088 - 50 17 100
E: info@epahs.nl

Social Media

Juridisch

Meet the team

EPAHS is er om jouw organisatie te laten groeien. ‌Wij zijn hét organisatie adviesbureau die alle gebieden in balans brengt. 

Nieuwsbrief
‌‌Vacature